เป็นระบบศูนย์กลางให้บริการข้อมูล จะช่วยให้นักพัฒนาระบบของธรรมศาสตร์สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน API (Application Programing Interface) ในรูปแบบ RESTFul API นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำและตัวอย่างวิธีการใช้ API เบื้องต้น

#Authentication | #TwoFactor | #InfoStudent | #InfoEmployee | #LINENotify

บริการ

บริการการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตน/ แสดงข้อมูลประวัติใช้งานยืนยันตัวตน / ประวัติการใช้บริการข้อมูล

บริการข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลคณะ/ ข้อมูลสาขา / แสดงข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา

บริการข้อมูลบุคลากร

แสดงข้อมูลพื้นฐานบุคลากร

รายงานมหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษา / จำนวนนักศึกษารายคณะ